حسابداری < لیست کتابهای دانشگاهی < صفحه اصلی سایت
مجموعه کامل سوالات قانون ماليات هاي مستقيم
احمد زارع مقدم ، حميدرضا عمراني نژاد
شوميز | وزيري | 148 صفحه
چاپ اول | 1395 | 2000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9786001584817

 
90000R 72000R
 

viagra cena na predpis

viagra cena na predpis
کتاب حاضر با لطف و عنايت خداوند باريتعالي تهيه و تدوين گرديده است تا در اختيار کليه علاقمندان و صاحب نظران قانون ماليات هاي مستقيم قرار گيرد. از آنجا که جهت تأليف اين کتاب سعي گرديده کليه خواسته هاي خوانندگان محترم در زمينه قانون فوق ارائه گردد، نکات ذيل مي تواند مورد توجه قرار گيرد: اول آنکه تلاش شده است که کليه مواد قانوني و مطالب قانون مالياتهاي مستقيم به صورت تست ارائه گرديده، لذا با توجه به مورد فوق، هرگونه مطلب و موضوع قابل توجه در خصوص قانون فوق، در کتاب حاضر ارائه گرديده است. دوم آنکه در پايان هر تست، شماره ماده قانوني مربوطه نيز درج گرديده تا خواننده محترم با اطمينان بيشتري، پاسخ صحيح ارائه شده را مطالعه نموده و در صورت نياز به ماده قانوني مربوطه نيز مراجعه نمايد. سوم آنکه سعي گرديده جهت تدوين سوالات و پاسخهاي ارائه شده از تجربيات علمي و همچنين تدريس استفاده گردد و مطالب به صورت فني و تخصصي و در عين حال قابل درک ارائه گردد
.
بر اساس آخرين اصلاحات قانون ماليات هاي مستقيم، قابل استفاده: آزمون هاي مختلف حسابداران رسمي، موديان مالياتي اعم از حقيقي و حقوقي، کليه کارکنان سازمان امور مالياتي کشور، دانشجويان حسابداري و مديريت و اقتصاد
 
محصولات مرتبط