کتابهای دیگر < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
بازداشت سرقفلي در حقوق ايران
محمد کاظم مهدي زاده
شوميز | رقعي | 128 صفحه
چاپ اول | 1391 | 1000 نسخه
جاودانه
9786001581977
 
 
40000R 32000R

viagra cena na predpis

viagra
سرقفلي حقي است به ظاهر ساده ولي پيچيدگي هاي بسيار در آن نهفته است.تفاوت آن با حق کسب و پيشه از يک طرف و امکان وصول طلب بستانکار از محل آن که طبعا مي بايست از طريق بازداشت سرقفلي صورت پذيرد موضوع بحث و بررسي کتاب حاضر است.
  
محصولات مرتبط