آراء دیوان عالی و احکام دادگاه < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
علل نقض آراء شعب ديوان عالي کشور امور کيفري
يدالله بازگير
شوميز | وزيري | 220 صفحه
چاپ اول | 1389 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9786001580109
 
 
30000R 24000R
علل نقض آراي کيفري در شعب ديوان عالي کشور
.
.
  
محصولات مرتبط