کتابهای دیگر < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
قانون کار و رويه عملي حقوق کار
سعيد پورشيروان
شوميز | وزيري | 200 صفحه
چاپ اول | 1390 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789649817002
 
 
50000R 40000R

viagra

viagra prodej cena redirect
کتاب حاضر شامل، چگونگي رسيدگي هيئت هاي تشخيص و حل اختلاف اداره کار و نمونه رأي، نمونه قرارداد کار با آخرين اصلاحات قانون کار، ديوان عدالت اداري نمونه آراء در حقوق کار، آئين نامه هاي سخت و زيان آور- آئين نامه کميته انضباطي کار، مي باشد.
.
.
  
محصولات مرتبط