حقوق جزای اختصاصی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
حقوق جزاي اختصاصي
دکتر سيد جلال الدين مدني
شوميز | وزيري | 184 صفحه
چاپ اول | 1389 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789649816777
 
 
30000R 24000R
در اين کتاب که جلد اول حقوق جزاي اختصاصي است سعي شده، که ابتدا مروري کلي بر موضوع قتل و انواع آن به طور کلي جنايات عليه تماميت جسماني در ابعاد مختلف در گذشته و حال داشته باشد و سپس مسائل را با تفکيک و جزئيات بررسي شده است. آگاهي همه افراد به موضوع مي تواند به عنوان راهي در پيشگيري محسوب و به تقليل جنايت قتل در حد چشمگيري منجر گردد.
.
.
  
محصولات مرتبط