کتابهای دیگر حقوقی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
آيين نگارش حقوقي و کليات عملي علم حقوق
بهمن کشاورز
شوميز | رقعي | 248 صفحه
چاپ هشتم | 1396 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، نشر کشاورز
9789649813035
 
 
150000R 120000R
نگارش حقوقي، همانند شيوه هاي ديگر نگارش، روش ويژه خود را دارد.هم چنان که يک داستان سرا يا يک روزنامه نگار روش خاصي را به کار مي گيرد، نويسنده لايحه و دادخواست نيز شيوه ويژه خويش را بايد به کار برد.منظور از کليات عملي علم حقوق مطالب کاربردي مستفاد از مجموعه هاي قوانين و کتب حقوقي است.اين کتاب از باب تمثيل، در حکم همان کتاب اسلحه شناسي، آموزش تيراندازي، تاکتيک و استراتژي است و خواننده بايد آنچه را از آن مي آموزد،در عرصه عمل يعني در پديد آوردن نوشته هاي حقوقي به کار گيرد.به انضمام قوانين موجر و مستاجر. شامل: کليات آموزش نگارش حقوقي، شکواييه و شکايت، دعاوي مدني (حقوقي) و دادخواست ها، تأمين دليل، اظهارنامه، مذاکره و تنظيم صورتجلسه، مبايعه نامه و قولنامه و دعاوي مربوط به آن ها. - لايحه نويسي
.
div>ضمائم: (1) زبان حقوقي نوشته جناب آقاي دکتر حسن حبيبي، (2) قوانين مربوط به روابط موجر و مستاجر، (3) فهرست شهرهايي که قانون روابط موجر و مستاجر 1356 در آنها اجرا مي شود.
  
محصولات مرتبط