حقوق بشر < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
اسناد بين المللي
دکتر محمد علي صلح چي
شوميز | وزيري | 540 صفحه
چاپ دوم | 1390 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789649812656
 
 
80000R 64000R

viagra cena apoteka

viagra prodej inzerce
راجع به حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي: حقوق بين الملل به عنوان مجموعه قواعدي است که موضوع آن برقرار کردن نظم در جامعه بين المللي است. برقراري نظم در جامعه بين المللي ايجاب مي نمايد که اختلافات بين المللي به طور مسالمت آميز حل و فصل شوند. بر اساس ماده 38 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري (1945) معاهدات – عام يا خاص – يکي از منابع اصلي حقوق بين الملل محسوب مي شوند. بنابراين، ضرورت وضع قوانين و مقررات بين المللي جهت اداره امور جوامع بشري در سطح بين المللي کاملا اجتناب ناپذير است. از همين رو، از ابتداي دوران حقوق بين الملل مدون تا کنون نياز اساسي به تهيه و تدوين قوانين و مقررات بين المللي از طريق معاهدات و توافقنامه هاي دو يا چند جانبه کاملا محسوس بوده است. کشورها براي اجتناب از برخورد و درگيري نياز به مقررات بين المللي دارند تا از رهگذر آنها بتوانند به طور مسالمت آميز به حل و فصل اختلافات بين المللي خود بپردازند. بنابراين اهميت اسناد بين المللي، از جمله معاهدات و کنوانسيونها، در حقوق بين الملل و ضرورت مراجعه يه اين اسناد ما را بر آن داشت تا اسناد راجع به حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي را گردآوري نماييم تا حقوقدانان، ديپلماتها، دانشجويان و پژوهشگران رشته حقوق و بويژه حقوق بين الملل به راحتي بتواند در ايران به متن فارسي و انگليسي اين اسناد دسترسي داشته باشد. ديباچه منشور سازمان ملل: ما مردمان ملل متحد با تصميم به نجات نسلهاي آينده از بلاي جنگ،... و با تأييذ مجدد ايمان به حقوق بنيادين بشر، کرامت و ارزش فرد انساني، حقوق برابر مرد و زن و همچنين حقوق ملتها بزرگ و کوچک، و ايجاد شرايط لازم براي حفظ عدالت و رعايت تعهدات ناشي از معاهدات و ديگر منابع حقوق بين الملل، و ارتقاي پيشرفت اجتماعي و معيارهاي زندگي بهتر با آزادي بيشتر، و براي رسيدن به اين اهداف، مدارا کردن با مخالفان و زيستن در صلح با يکديگر همچون همسايگان خوب، و متحد ساختن قواي خود براي حفظ صلح و امنيت بين المللي، و قبول اصول و ايجاد روش هايي براي تضمين اين که زور مسلحانه جز در راه منافع مشترک نبايد مورد استفاده قرار گيرد،... مصمم شده ايم تا براي تحقق اين هدف ها تشريک مساعي نماييم. بند نخست ماده 33 منشور: طرفين هر اختلاف که ادامه آن ممکن است حفظ صلح و امنيت بين المللي را به خطر اندازد بايد قبل از هر چيز از طريق مذاکره، ميانجيگري، سازش، داوري، رسيدگي قضايي و توسل به موسسات يا ترتيبات منطقه اي يا ديگر وسائل مسالمت آميز به انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمايند.
.
.
  
محصولات مرتبط