حقوق بشر < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
حمايت بشر دوستانه اززنان در مخاصمات مسلحانه به همراه اسناد بين المللي
ايمان ژيان پور، علي کميلي پور
شوميز | وزيري | 120 صفحه
چاپ اول | 1397 | 500 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9786003168022
 
 
140000R 112000R
  
محصولات مرتبط