حقوق بشر < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
جايگاه اصل توسعه پايدار در تحقق حق هاي بشري از منظر حقوق بين الملل
دکتر سيد باقر مير عباسي،دکتر رزي ميرعباسي
گالينگور | وزيري | 360 صفحه
چاپ اول | 1395 | 500 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9786003165878
 
 
300000R 240000R
  
محصولات مرتبط