کتابهای دیگر حقوقی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
اعتبارنامه ها،ضمانت نامه ها،حواله ها،اسنادتجاري،بارنامه،بيمه نامه،تسهيلات بانکي،رهن،وثيقه
عباس بشيري
گالينگور | وزيري | 1048 صفحه
چاپ اول | 1395 | 1000 نسخه
انتشارات جاودانه،جنگل
9786001584565
 
 
550000R 440000R
حقوق‌کاربردي‌راهنماي‌مراجعين‌به‌دادگستري:اعتبارنامه‌ها،ضمانت‌نامه‌ها،حواله‌ها،اسنادتجاري،بارنامه،بيمه‌نامه،تسهيلات بانکي،رهن،وثيقه و ... در قراردادها و پيمان ها،تفاهم نامه ها،بانک ها،گمرکات،وزارتخانه ها، شرکت هاي دولتي در مقررات و رويه قضايي
  
محصولات مرتبط