کتابهای دیگر حقوقی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
اعاده دادرسي،دعوي متقابل،ورود ثالث،اعتراض ثالث،جلب ثالث،تجديدنظر خواهي
عباس بشيري
گالينگور | وزيري | 392 صفحه
چاپ اول | 1395 | 1000 نسخه
انتشارات جاودانه،جنگل
9786001583841
 
 
300000R 240000R
حقوق کاربردي راهنماي مراجعين به دادگستري:اعاده دادرسي ، دعوي متقابل ، ورود ثالث ، اعتراض ثالث ، جلب ثالث ، تجديدنظر خواهي و ...
  
محصولات مرتبط