کتابهای دیگر حقوقی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
آيين نگارش دادخواست ها و لوايح تخصصي مدرن دعاوي ثبت املاک و اسناد، شرکت ها...
عباس بشيري، عبدالرحمن رسولي آستاني...
گالينگور | وزيري | 608 صفحه
چاپ اول | 1394 | 1000 نسخه
جنگل، جاودانه
9786001583834
  موجود نیست
 
260000R 208000R

mixing adderall and weed

mixing weed and adderall link
آيين نگارش دادخواست ها و لوايح تخصصي مدرن دعاوي ثبت املاک و اسناد، شرکت ها، ثبت علائم، اموال منقول و غير منقول ، عمليات اجرايي، داوري. دعاوي ثبتي دعاوي است که در جريان ثبت املاک و اسناد و اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا موضوعيت پيدا کرده و پرونده در محاکم دادگسري مطرح و مورد رسيدگي قرار مي گيرد. به عبارت ديگر منظور از دعاوي ثبي، اختلافاي است که در جريان ثب املاک و تنظيم اسناد و اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا حادث گرديده و حل و فصل اين اختلافها را نيز قانون در صلاحيت دعاي محاکم عمومي قرار داده است... فصل اول: دعاوي ثبي املاک و اسناد فصل دوم: ثب علايم شرکت ها و موسسات فصل سوم: منقول و غير منقول فصل چهارم: عمليات اجرايي، داوري
  
محصولات مرتبط