آموزشی کودکان < لیست کتابهای زبان < صفحه اصلی سایت
First Friends
Susan Iannuzzi 1389
مجموعه حاضر در 3 سطح (Little Friends, First Friends 1,2) مطابق با سيستم بريتانيايي (British Accent) براي کودکاني که خواندن و نوشتن بلد نيستند، جهت گسترش دايره واژگان زبان¬آموز و معرفي اصوات انگليسي بر اساس Phonics طراحي شده است.
 Level 1  
 Level 2  
 Product
 Publisher
 Price
  Available
آکسفورد
85000R
59500R
آکسفورد
35000R
24500R

محصولات مرتبط