آموزشی بزرگسالان < لیست کتابهای زبان < صفحه اصلی سایت
True to Life
Stephen Slater & Simon Haines 1387
کتاب هاي اين مجموعه در 4 سطح براي گروه سني بزرگسالان مطابق با (British Accent) از سطح A1 تا B1 همراه با task ها و محتواي مورد علاقه بزرگسالان همراه با تمرين نکات دستوري و واژگان هنگام صحبت کردن، بخش هاي مکالمه، listening، مرور، grammar reference به همراه کتاب کار، فايل صوتي و worksheet ارائه مي شود. اين کتاب به آموزش مکالمه و تقويت مهارت گفتاري مي پردازد. در انتهاي کتاب نيز tapescript هاي مربوط به هر درس ارائه شده است.
 Product
 Publisher
 Price
  Available

محصولات مرتبط