آموزشی کودکان < لیست کتابهای زبان < صفحه اصلی سایت
Phonics for Kids
Thomas Gordon and Nathan Shu 1388
آموزش زبان انگليسي براي کودکان از راهي منظم و لذت بخش و معرفي دانش صدا و پژواک، از هدف هاي اين کتاب مي باشد. از جمله ويژگي هاي اين کتاب دارا بودن داستان هايي زيبا و سرگرم کننده، آهنگ هاي زيبا، فعاليت هاي شاد، فرهنگ لغت شامل تصوير براي کمک به کودکان، و تمرينهاي مخصوص صدا مي توان نام برد. اين مجموعه در شش سطح براي کودکان زير هفت سال مي باشد.
 Level 1  
 Level 2  
 Level 3  
 Level 4  
 Level 5  
 Level 6  
 Product
 Publisher
 Price
  Available
Pearson
70000R
42000R

محصولات مرتبط