آموزشی بزرگسالان < لیست کتابهای زبان < صفحه اصلی سایت
English Result
Hancock & McDonald 1390
کتاب هاي اين مجموعه در 4 سطح که دوره elementary در سطح A1,A2 ، دوره Pre-intermediate در سطح A2,B1، دوره Intermediate در سطح B1,B2 و دوره Upper-intermediate در سطح B2 مطابق با سيستم بريتانيايي (British Accent) همراه با کتاب کار و کليد سوالات کتاب کار (workbook answer key booklet) با تمرکز زياد بر مقوله مکالمه و مهارت گفتاري (communicative and speaking skills) در خدمت زبان آموزان عزيز قرار دارد.
 Product
 Publisher
 Price
  Available
آکسفورد
150000R
105000R

محصولات مرتبط