تافل < لیست کتابهای زبان < صفحه اصلی سایت
The Compelete Guide Essential Words For The TOEFL with CD
Reza Denashvari 1390
کتاب راهنماي کامل واژگان ضروري تافل (ويرايش پنجم) شامل ترجمه دقيق کامل جملات و پاراگراف ها، تلفظ صحيح بر مبناي فرهنگ آکسفورد، ارائه لوح فشرده واژگان و جملات، راهنماي معاني واژگاني دشوار جملات (به تفکيک درس)، راهنماي معاني واژگان دشوار پارگراف ها (به تفکيک درس) مي باشد.
 Order  
 Product
 Publisher
 Price
  Available
انتشارات جنگل
5000R
3500R

محصولات مرتبط